Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN DẦU TIẾNG ĐÓN TIẾP HỌC VIÊN LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHO CÔNG CHỨC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

12/03/2020

         Được sự cho phép của thường trực Huyện ủy, thường trực Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng. Sáng ngày 03/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng đã tổ chức đón tiếp  đoàn cán bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhân chuyến đi thực tế của học viên Lớp Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự cho công chức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thực tập tại huyện Dầu Tiếng.

                                  (Hình ảnh thường trực Huyện ủy, thường trực UBND huyện Dầu Tiếng
                             tham gia đón tiếp các thầy cô của Học viện Tư pháp – TP.HCM  và học viên
                          Lớp Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự cho công chức nước Cộng hòa dân
                                             chủ nhân dân Lào tại trụ sở UBND huyện Dầu Tiếng)
         
       Sau buổi chào xã giao, thường trực Huyện ủy, thường trực UBND huyện Dầu Tiếng,Chi cục Thi hành án dân sự cùng với đoàn cán bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã có buổi tọa đàm về công tác thi hành án dân sự, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật tại mỗi nước.
 

                                           (Hình ảnh đón tiếp, họp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa
                                     CCTHADS huyện Dầu Tiếng và học viên Lớp Đào tạo nghiệp vụ
                                Thi hành án dân sự cho công chức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân
                                                       Lào tại trụ sở UBND huyện Dầu Tiếng)


         Sau khi thảo luận, trao đổi học tập kinh nhiệm tại Phòng họp UBND huyện Dầu Tiếng. Lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự cho công chức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm trụ sở làm việc và giao lưu với tập thể cán bộ, công chức của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng.
 
          
 
 
Hình ảnh giao lưu giữa học viên Lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự
cho công chức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng)
         
       Qua buổi giao lưu cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng được hiểu biết thêm trong công tác chuyên môn của nước bạn cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự trong sự phát triển hệ thống Tư pháp, buổi giao lưu đáng nhớ và chuyến học tập thực tế của Lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự của công chức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã kết  thúc thành công tốt đẹp tại địa bàn huyện Dầu Tiếng./.
 
                                          Người thực hiện: Dương Thị Quế Phương


 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: