Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (16/01/2019)

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2019, Cơ quan và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng; đồng chí Lữ Văn Quí – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công chức người lao động cơ quan.
 

Lễ trao nhà tình thương cho cán bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (06/12/2018)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ trao tặng nhà cho công chức có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. (23/11/2018)

Sáng ngày 22/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Nam – Phó Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Chấp hành viên Cục.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP 20/8/2018 (24/08/2018)

Nguyễn Văn Tiến – Chuyên viên chính Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP 23/7/2018 (24/08/2018)

1. Nguyễn Thanh Cao – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân và ông Ngô Trí Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết.

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 09 tháng đầu năm 2018 (20/07/2018)

Sáng ngày 20/7/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng năm 2018. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Chấp hành viên Cục.

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018 (02/05/2018)

Chiều ngày 27/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Kế toán trưởng Ngân sách và Nghiệp vụ của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự.
 

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (22/01/2018)

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã La Gi đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận với Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm.Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và đại diện lãnh đạo Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm.

HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (14/08/2017)

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tọa đàm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.  
Các tin đã đưa ngày: