Sign In

BỘ TƯ PHÁP BỔ NHIỆM CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN.

02/02/2023

BỘ TƯ PHÁP BỔ NHIỆM CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN.
Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ tư pháp, chiều ngày 02/02/2023, bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục Trưởng Tổng cục thi hành án dân đã về công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Thi hành án dân sự cho ông Huỳnh Văn Hùng sau gần 2 năm nắm quyền phụ trách.
                                                                                                                         
Về tham dự lễ ngoài bà trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục Trưởng Thi hành án dân sự còn có ông Nguyễn Thanh Bình – Cục Trưởng Cục công tác phía nam, bà Trần Thị Hải Ngọc – Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, ông Phan Văn Đăng – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các sở, ban ngành: Công An, Viện Kiểm Sát, Tòa Án, Sở Tư pháp, Sở Nội Vụ, Thanh Tra Tỉnh, Ban Nội Chính, Trại Giam Z30D, Trại Giam Huy Khiêm… và đại diện các Chi Cục Thi hành án trực thuộc tỉnh.
Phát biểu và trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Tư Pháp, bà Trần Thị Phương Hoa- Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự đề nghị ông Huỳnh Văn Hùng – Cục trưởng ngay sau khi nhận nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết nội bộ, nghiên cứu kỹ các quy định và hướng dẫn của ngành cấp trên để lãnh đạo, điều hành hoạt động thật tốt và hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục và UBND tỉnh, tân Cục Trưởng Huỳnh Văn Hùng hứa sẽ đem hết khả năng, nhiệt huyết của mình cùng tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự để diều hành mọi hoạt động có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cũng như công tác thi hành án tại địa phương, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo giao phó.
                                                                                                                  
-Đức Tín -

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: