Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

25/04/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.
Nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ Tư Pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sáng 20/04/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm với sự tham gia của lãnh đạo Cục , trưởng các phòng chuyên môn và lãnh đạo các chi cục thi hành án dân sự trực thuộc.
Mặc dù đang trong bối cảnh chung cả nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục và sự nỗ lực hết mình của tập thể Chấp hành viên , cán bộ công chức…, công tác thi hành án dân sự trong tỉnh đạt được một số kết quả nhất định.
Với tổng số việc đã thụ lý  là 11.959 việc và tổng số tiền phải thi hành là : 3.183.640.292.000 đồng , qua 6 tháng đầu năm toàn ngành đã thi hành xong 4.272 việc ( đạt tỉ lệ 53,22 %  trên tổng số có điều kiện thi hành, tăng 9,98 % so với cùng kỳ năm 2022) , tổng số tiền đã thi hành xong là 154.107.969.000 đồng ( đạt tỉ lệ 7,51% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành , giảm 7,8 % so với cùng kỳ năm 2022 ).
Ngoài việc phải thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, về ủy thác, nhận ủy thác xử lý tài sản, về thi hành phần dân sự trong các bản án , quyết định hình sự đối với người đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam,  thu hồi tài  sản bị chiếm đoạt, thất thoát  trong các vụ án về tham nhũng kinh tế  …hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận còn đang đảm nhận công tác theo dõi án hành chính  ( người phải thi hành án là UBND hoặc Chủ Tịch UBND các cấp ) - một lĩnh vực khá nhạy cảm và đang gặp nhiều vướng mắc bởi nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan ( đã thi hành xong 5 / 33 việc và đang đăng tải công khai 28 quyết định buộc thi hành án án hành chính của Tòa án ).
Riêng đối với 4 vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm  , do tính chất phức tạp nên cần có sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các các cấp và sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền liên quan , lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã tiếp tục chỉ đạo cho các Chi cục và Chấp hành viên xây dựng kế hoạch, lên phương án tổ chức thi hành chi tiết từng vụ việc , đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban chỉ đạo, ngành cấp trên theo quy định để có cơ sở tổ chức thi hành án …
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong việc  thực hiện nhiệm vụ , chỉ tiêu được giao, lãnh đạo Cục và các Chi cục chưa được kiện toàn trong khi số lượng việc , tiền phải thi hành tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã khắc phục khó khăn , nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo, đôn đốc , thường xuyên kiểm tra , nắm bắt tiến độ giải quyết của từng đơn vị..
Công tác tiếp công dân cũng được chú trọng , thực hiện thường xuyên, hàng tháng đều có phân công , xếp lịch tiếp công dân đúng quy định , kịp thời tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc phát sinh. Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo cũng đạt kết quả cao ( xong 19/21 đơn , đạt tỉ lệ 90,5 % trên toàn tỉnh ).
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm còn lại, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã đề ra những  giải pháp  cụ thể , tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác  thi hành án dân sự , thi hành án hành chính …trên cơ sơ  các Nghị quyết , Chỉ thị ,  kế hoạch, quyết định  … của Thủ tướng chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp , Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận …đã ban hành. Ngoài ra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận cũng đề xuất , kiến nghị  Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự  quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục và một số chi cục Thi hành án dân sự trong thời gian sắp tới…
 
  • - ĐỨC TÍN -

Các tin đã đưa ngày: