Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG , TIÊU CỰC.

24/07/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG , TIÊU CỰC.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và hoạt động thi hành án dân sự nói riêng. Chiều ngày 14/07/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự cho công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Duy Quý – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận, báo cáo viên trình bày các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về sự nhận thức và hành động của công chức, người lao động, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra tại hội nghị, toàn thể công chức, người lao động còn được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, đặc biệt là Chương trình hành động số 87- CTr/BCSĐ ngày 28/06/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư Pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2025./.
 
                                                                                                ĐỨC TÍN

Các tin đã đưa ngày: