Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

19/04/2017

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 18/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan Báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng; các đồng chí Phó cục trưởng; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tại Hội nghị đồng chí Trần Nam - Phó cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo, mặc dù công tác thi hành án dân sự tuy còn gặp nhiều khó khăn, lượng án thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ, án kinh doanh thương mai nhiều. Nhưng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, lãnh đạo và được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đạt được một số kết quả: Số việc thi hành xong 4.601 việc, đạt tỷ lệ 47,93% tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2016; số tiền thi hành xong 98.605.248.000 đồng, đạt tỷ lệ 10,89% tăng 4,92% so với cùng kỳ. Công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong 6 tháng năm 2017 Cục Thi hành án dân sự đã giải quyết được 27/32 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 84,43%. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như tỷ lệ đạt về việc và tiền của một số đơn vị vẫn còn thấp, công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa sâu sát, chưa chủ động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, chưa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc....một số Chấp hành viên ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ chưa cao, còn ngại khó, ngại va chạm khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, trong thời gian tới cần phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự tại một số đơn vị; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương, nhất là công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự để giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài. Đăt biệt cần phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao trong năm 2017.

Các tin đã đưa ngày: