Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

11/12/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017
       
       Ngày 09/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017. Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị. 
         
       Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, như: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau, và đại diện lãnh đạo các ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh). Về hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và toàn bộ công chức, người lao động tại Cục THADS tỉnh Cà Mau.


       Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm, đồng chí Huỳnh Hoàng Khâm, Phó Cục trưởng cho biết, năm 2016 ngành THADS tỉnh Cà Mau đã thụ lý 17.908 việc, tăng 1.142 việc (6,81%) với tổng số tiền hơn 873 tỉ đồng, tăng gần hơn 88 tỉ đồng (11,27%) so với cùng kỳ. Qua xác minh, phân loại thì có 14.413 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,69%), với số tiền là 481.746.967.000 đồng (chiếm tỷ lệ 59,43%). Kết quả đã giải quyết xong 10.775 việc trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 74,8% (vượt trên 4% so với chỉ tiêu được giao) với số tiền hơn 150 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 31,17% (vượt trên 1% so với chỉ tiêu được giao). Riêng các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải giải quyết là 166 việc tương ứng số tiền 210 tỷ đồng. Trong năm, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 187  trường hợp; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 118 việc, tương ứng số tiền 301 triệu đồng.

 
       Năm 2016, công tác THADS tỉnh Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt 12/13 chỉ tiêu được giao nhất là giá trị tuyệt đối về việc, về tiền cao hơn năm trước giảm số tiền chuyển sang kỳ sau; công tác xác minh, phân loại án tương đối chính xác, đúng quy định; các vụ án lớn, vụ việc phức tạp, kéo dài, án có liên quan đến tín dụng ngân hàng đã được tập trung giải quyết; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính không ngừng được tăng cường, kết quả công tác THADS ngày càng bền vững; công tác phối hợp, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và các mặt công tác khác được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ và đạt hiệu quả cao.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau còn một số hạn chế, tồn tại như: số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau có giảm nhưng còn khá lớn (3.638 việc với số tiền 332 tỉ đồng), các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn nhiều, án chưa có điều kiện thi hành, án không thi hành được, án tồn đọng từ nhiều năm trước chiếm lượng lớn trong số án chuyển kỳ sau; tình trạng vi phạm thủ tục THADS vẫn còn diễn ra, kỹ năng xử lý án, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của một số công chức có chức danh tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu; tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được... 
      
 
       Tại Hội nghị các đại biểu nghe các báo cáo tham luận của lãnh đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục: về vai trò chỉ đạo điều hành, các giải pháp mang tính đột phá để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ; những bất cập trong xin ý kiến, hướng dẫn nghiệp vụ; thực trạng, giải pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong công tác tổ chức cán bộ; những kinh nghiệm trong công tác phối hợp thi hành án.
 
 
      Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau báo cáo tổng kết công tác thi đua, công bố các Quyết định khen thưởng và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các Chi cục, phòng chuyên môn thuộc Cục.
 

       Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau Huỳnh Văn Hiệu khẳng định: có thể nói năm 2016 là một năm ngành THADS đã gặt hái được nhiều thành công rất lớn, là năm toàn ngành THADS nói chung và Cục THADS tỉnh Cà Mau nói riêng đã tập trung cho các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp và 70 năm Ngày truyền thống THADS, thông qua các hoạt động kỷ niệm chúng ta ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước, các cấp từ TW đến địa phương, nhận thức về vai trò, vị trí của công tác THADS trong xã hội, trong nhân dân ngày càng rõ hơn, vị thế của cơ quan THADS ngày càng được nâng lên. Ý thức tự hào của ngành đã thôi thúc cán bộ, công chức vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
 

       Đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác THADS năm 2016, đồng thời chỉ đạo các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2017.
       Năm 2017 đứng trước cơ hội, thách thức với thời cơ mới và vận hội mới của đất nước, niềm tin của nhân dân của Đảng đang là dấu hỏi rất lớn đối với chúng ta trong điều kiện đất nước đang xây dựng một chính phủ mới, Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ nhân dân, Chính phủ lấy kết quả làm thước đo để đánh giá cán bộ…Do đó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nổ lực nhiều hơn, phải quyết liệt hơn.

 

       Để tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm như sau:
       Tiếp tục thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp, cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan.
     Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu nhiêm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 111/2015/QH13, bảo đảm kết quả thi hành án thực chất, bền vững.
      Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường công tác đối thoại và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
     Thực hiện minh bạch hóa trong thông tin nhất là thông tin 02 chiều (giữa THADS cấp trên và cấp dưới; giữa cơ quan THADS với đương sự và người dân); kịp thời đăng tải lên trang thông tin điện tử danh sách án có điều kiện thi hành và các vấn đề có liên quan người dân (đương sự) tiện theo dõi.
       Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo, thi đua, khen thưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Tác giả ảnh: Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: