Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

22/02/2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
       Ngày 22/02/2019, Hội nghị công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS và đồng chí Huỳnh Hoàng Khâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu là công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự.
   Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể công chức và người lao động, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác chính trị, chuyên môn và kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Đây cũng là dịp để công chức, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe những giải đáp chính đáng về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ liên quan trong công việc, chế độ, chính sách có liên quan.
 Hội nghị đã được nghe báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước năm 2018; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan năm 2018; báo cáo tổng kết hoạt động phong trào thi đua và giải pháp nâng cao đời sống công chức, người lao động năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách nhà nước, việc mua sắm, sử dụng tài sản trang thiết bị tại Cục THADS, công khai tài chính công đoàn năm 2018, thông báo công khai dự toán chi ngân sách năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; lấy ý kiến tham gia để sửa đổi, bổ sung các quy chế… Hội nghị đã nghe công bố các quyết định khen thưởng của tập thể, cá nhân năm 2018, phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua giữa Cục THADS và công đoàn cơ sở.
Qua nội dung các báo cáo cho thấy, năm 2018 đoàn viên, công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; các hoạt động tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, người lao động được thực hiện đảm bảo, đúng quy định; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật, gia đình đoàn viên có hữu sự… được quan tâm kịp thời; vận động, tham gia đóng góp các loại quỹ theo phát động  và của công đoàn cấp trên được triển khai thực hiện tốt; Ban Chấp hành CĐCS kết hợp tốt cùng thủ trưởng cơ quan tuyên truyền, tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của công đoàn cấp trên nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên; các hoạt động khác như công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, hoạt động kiểm tra, công tác tài chính được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định.
Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Cục THADS tỉnh Cà Mau có 02 tập thể được công nhận là tập thể xuất sắc, 02 tập thể được công nhận là Lao động tiên tiến; cá nhân có 25 Lao động tiên tiến, 08 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 Chiến sĩ thi đua ngành, có 03 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng, 02 cá nhân nhận Giấy khen Tổng cục trưởng; Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho 01 đoàn viên.
Trên cơ sở nội dung các báo cáo, tài liệu được trình bày và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ý kiến kết luận của các đồng chí chủ trì hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2019. 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Cà Mau trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cỉa đoàn viên, vận động công chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua… Từ đó tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiệu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.


Một số hình ảnh của Hội nghị       


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: