Sign In

THADS TỈNH CÀ MAU TẬP TRUNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

07/05/2018

THADS TỈNH CÀ MAU TẬP TRUNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ
       Thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, theo phương châm tập trung “hướng về cơ sở”. Ngày 04/5/2018 đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, cùng đi với Đoàn có các đồng chí phó Cục trưởng Đỗ Văn Tống, Huỳnh Hoàng Khâm, đồng chí Huỳnh Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Võ Văn Tính - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí sử Chí Nhân - Chánh Văn phòng Cục. Thành phần làm việc với Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo và tất cả công chức trong Chi cục.
       Đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời báo cáo kết quả công tác THADS trên địa bàn trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai kịp thời các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch công tác đã đề ra, các lĩnh vực công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, kết quả giải quyết án về việc, về tiền đều đạt thấp so với tỉ lệ bình quân chung cả nước và của tỉnh, một số vụ việc có giá trị lớn chưa có chuyển biến tích cực.

       Sau khi nghe xong báo cáo, các thành viên trong đoàn công tác cũng đã có ý kiến nhận xét đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi cục, nêu lên những hạn chế thiếu sót, khó khăn vướng mắc của đơn vị, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả chưa cao; lãnh đạo, công chức trong chi cục đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân đã ảnh hưởng chi phối đến kết quả giải quyết án, đặc biệt là từ phía chủ quan của lãnh đạo, chấp hành viên dẫn đến kết quả đạt thấp. Qua đó đã đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể thiết thực, phù hợp cho từng từng vụ việc cụ thể để thực hiện trong thời gian tới; lãnh đạo, công chức trong Chi cục đã bày tỏ quyết tâm chính trị rất cao để tập trung chỉ đạo, triển khai tthực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018.

       Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau, ghi nhận những kết quả đã đạt được, sự nổ lực, cố gắng của các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên và công chức của chi cục THADS huyện Trần Văn Thời trong thời gian qua. Đồng chí xác định việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của chi cục là hết sức khó khăn, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo lãnh đạo Chi cục, sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, trong việc xác định nhiệm vụ có tính trọng tâm, trọng điểm có tính chất chi phối đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Chấp hành viên ý thức, trách nhiệm công vụ chưa cao, còn chủ quan, chưa tích cực nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về THADS dẫn đến việc vận dụng, áp dụng trong thực tiễn còn lúng túng, sai sót, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong quá trình hoạt động, thực hiện một số vụ việc thiếu tính đeo bám. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cần nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường trật tự kỷ cương, kỷ luật hành chính; lãnh đạo chi cục cần tăng cường công tác địa bàn, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, tập trung mọi nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành trong tổ chức thi hành án, đặc biệt quan tâm những địa bàn có lượng án nhiều, án có giá trị lớn; chủ động phối hợp với Toà án giải quyết dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm theo quy định... Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quá trình họt động; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn.


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: