Sign In

CỤC THADS CÀ MAU GIAO BAN TÁC THADS QUÝ I.2019

31/10/2018

CỤC THADS CÀ MAU GIAO BAN TÁC THADS QUÝ I.2019
          Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS, ngày 31/10/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau.
       
          Các đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kế hoạch công tác thi hành án dân sự quý I/2019; triển khai quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 cho các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh và các Chấp hành viên tại Cục THADS; triển khai quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục; quyết định giao chỉ tiêu biên chế và kế hoạch, quyết định điều động, luân chuyển công chức năm 2019.

         Đồng chí Cục trưởng đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, phấn đấu, những thành tích đạt được và chia sẽ những khó khăn, thách thức của các đơn vị trong thời gian qua. Các đại biểu dự hội nghị là Lãnh đạo các đơn vụ trực thuộc Cục THADS tỉnh Cà Mau đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua, trao đổi, thảo luận, làm rõ một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, đề xuất kiến nghị một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực thi hành án trên địa bàn.

          Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2019 kịp thời ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác, đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị được thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng làm việc cầm chừng, tư tưởng nghỉ xả hơi của một bộ phận cán bộ, công chức khi kết thúc năm công tác. Đồng thời, phát huy tính chủ động của từng công chức trong cơ quan, nhất là vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí  yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

         Triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm theo công văn số 3643/TCTHADS-VP ngày 01/10/2018 của Tổng cục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành án, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu THADS, hành chính được giao năm 2019; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, không để hồ sơ có điều kiện kéo dài thời hạn giải quyết, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết đối với nhóm việc theo đơn có số tiền phải thi hành án lớn; nhóm việc thi hành án liên quan đến tín dụng Ngân hàng; nhóm việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá... Quá trình thi hành án đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, hạn chế phát sinh khiếu nại; làm tốt công tác kiểm tra, phúc tra các kết luận đã ban hành; chú trọng công tác tự kiểm tra, để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ, không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm theo chỉ đạo của Lãnh đạo; thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ chế một cửa, tạo sự công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác; nâng cao hiệu quả chế độ báo cáo thống kê THADS và phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn địa phương; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua do ngành tư pháp và địa phương phát động nhằm tạo động lực và khí thế để công chức toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019 và các năm tiếp theo.


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: