Sign In

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU

23/10/2017

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU
       Thực hiên Quyết định số 102/QĐ-VKS-P11 ngày 04/10/2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Sáng ngày 23/10/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính năm 2017.
       Dự buổi công bố quyết định, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn, ông Nguyễn Hữu Ly Trưởng Phòng 11, bà Lê Thị Màu - Kiểm sát viên, ông Nguyễn Minh Quang - Chuyên viên; về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng cùng các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ thuộc Cục.
       Theo quyết định, kế hoạch kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân dân tỉnh Cà Mau thời điểm kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của Cục từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017, mục đích kiểm sát là đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng pháp luật, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và cá nhân; thông qua công tác kiểm sát để phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm để rút kinh nghiệm, khắc phục. Nội dung kiểm sát tập trung vào việc lập, quản lý sổ sách về thi hành án; hoạt động thu - chi tiền thi hành án; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản; việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát; việc phối hợp giải quyết một số vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài.
       Thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Đức Lợi Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau; báo cáo đã phản ánh đầy đủ, chi tiết kết quả đạt được những thuân lợi, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự năm 2017. Sau khi nghe báo cáo các thành viên của Đoàn kiểm sát yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau giải thích, thông tin và làm rõ thêm một số nội dung được nêu trong báo cáo và thực hiện trực tiếp kiểm sát hồ sơ thi hành án, kiểm tra kho, quỹ, sổ sách liên quan đến hoạt động thi hành án.
       Thời gian kiểm sát dự kiến là 10 ngày kể từ ngày 23/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

Tác giả ảnh: KB
Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: