Sign In

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

24/04/2018

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
      Ngày 24/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018, Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Cà Mau.
Năm 2018, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Cà Mau được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp nên ngay từ đầu năm các cơ quan THADS trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn nên đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác. Từ đó, công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả khả quan: về việc, tổng số thụ lý là 14.441 việc, tăng 1.980 việc (16%) so với cùng kỳ năm 2017. Qua xác minh, phân loại, có 10.094 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70,42% tổng số phải thi hành), tăng 929 việc (10,14%) so với cùng kỳ năm 2017; có 4.241 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 29,58%). Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 4.663 việc, đạt tỷ lệ 46,2%, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017; với số tiền thụ lý hơn 1.153 tỉ đồng, tăng hơn 280,5 tỉ đồng (32,13%) so với cùng kỳ năm 2017. Qua xác minh, phân loại gần 750 tỉ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 64,60% trong tổng số phải thi hành), tăng hơn 206 tỉ đồng (38,49%) so với cùng kỳ năm 2017;  có hơn 406 tỉ đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 35,40%). Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong hơn 62,696 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 8,45%.

Sáu tháng đầu năm 2018 về cơ bản các cơ quan THADS trong tỉnh đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn; công tác xác minh, phân loại án được thực hiện nghiêm túc, số liệu đã phản ánh thực chất; hoạt động trao đổi và chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm từ kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; công tác tiếp dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS cơ bản kịp thời đúng qui định pháp luật; công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương được duy trì và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế, tồn tại, kết quả thi hành án về việc cơ bản đạt yêu cầu nhưng về giá trị còn mức trung bình; năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao; từng đơn vị đôi lúc chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ở từng thời điểm, còn thực hiện dàn trải nên hiệu quả công việc chưa cao.

Trên cơ sở kết luận, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau yêu cầu trong thời gian tới Lãnh đạo, Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm “hướng về cơ sở”, thường xuyên bám sát địa bàn, đi sâu, đi sát vào thực tiễn, tập trung mọi nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ quy trình tổ chức thi hành án, có những giải pháp thiết thực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo trong tổ chức thi hành án, đặc biệt quan tâm những địa bàn có lượng án nhiều, án có giá trị lớn, phức tạp kéo dài; chú trọng công tác quản lý, theo dõi kết quả thẩm định giá, bán đấu giá và giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, kịp thời chấn chỉnh sai sót, vi phạm trong thẩm định giá, bán đấu giá và giao tài sản trúng đấu giá; chủ động phối hợp với Toà án giải quyết dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm theo quy định... ... bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm, thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, thực hiện tốt việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, phấn đấu năm 2018 đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.
 

Tác giả ảnh: HHY

Các tin đã đưa ngày: