Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2017

06/07/2017

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2017
       Ngày 04/7/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017, Hội nghị do ông Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
        Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Phó cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự. Báo cáo thể hiện: trong 9 tháng đầu năm 2017 về việc, tổng số thụ lý là 16.155 việc, tăng 1.615 việc (11,11%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có 12.380 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 77,5%), có 3.594 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 22,5%). Đã giải quyết xong 7.871 việc, đạt tỷ lệ 63,6% (so với chỉ tiêu được giao của năm 2017 còn thiếu 07%); về tiền, tổng số thụ lý là 955.487.518.000 đồng, tăng 142.773.950.000 đồng (17,57%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có 527.353.287.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 57%), có 397.557.598.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 43%). Đã giải quyết xong 154.097.279.000 đồng, đạt tỷ lệ 29,2%, (so với chỉ tiêu được giao của năm 2017 còn thiếu 03%). 
              Hội nghị cũng đã nghe hai đồng chí Phó Cục trưởng Huỳnh Hoàng Khâm và Đỗ Văn Tống đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được của các đơn vị, cá nhân đã thực hiện tốt trong thời gian qua. Đồng thời hai đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, thiếu sót của các đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án, trong lĩnh vực tài chính kế toán, văn phòng, công tác kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
 
     

       
       Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tổ chức… Qua đó chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác 9 tháng đầu năm; đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị Cục trưởng xem xét tăng cường Chấp hành viên đối với những địa bàn có số lượng án nhiều, án tăng đột biến để tất cả các cơ quan thi hành án trong tỉnh hoàn thành được chỉ tiêu được giao, góp phần vào kết quả chung của hệ thống thi hành án sự.  

      
        
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2017 đặc biệt là các đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh công tác thi hành án thời gian qua còn nhiều khó khăn, lượng án thụ lý ngày càng tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp nhưng nhìn chung lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát kế hoạch đề ra, chủ động trong việc tổ chức thi hành án, tập trung mọi nguồn lực, thời gian để thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc thi hành có giá trị lớn; tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thi hành án.

     
      
         Đồng chí Cục trưởng cũng đánh giá, nhận xét công tác thi hành án dân sự trong tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: kết quả thi hành xong về tiền của một số đơn vị tỉ lệ đạt được còn thấp so với chỉ tiêu được giao; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số một số lãnh đạo chưa thật sự sâu sát, quyết liệt… Do đó, trong những tháng còn lại của năm 2017 các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, tập trung các vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành hữu quan để tổ chức cưỡng chế dứt điểm các vụ việc khó khăn phức tạp.       
  

 
       
        Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm cao của lãnh đạo, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trên trên bàn tỉnh Cà Mau phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: