Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau thực hiện điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo năm 2023

12/04/2023

               Để kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các chi cục THADS trong tỉnh Cà Mau; thực hiện kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau năm 2023. Sau khi xin chủ trương của Tổng cục THADS và thực hiện quy trình, thủ tục về việc điều động bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển và Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Tân.

          Ngày 30/3/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ban hành hai Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS và 249/QĐ-TCTHADS về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Theo đó, điều động ông Nguyễn Thanh Sang, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Tân thời hạn 5 năm từ ngày 10/4/2023; điều động ông Nguyễn Công Tân, Chấp hành viên trung cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Năm Căn, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển thời hạn 5 năm từ ngày 10/4/2023; ngày 03/4/2023, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau ra quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trung Dũng, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Tân giữ chức vụ Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Cà Mau kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.

        Một số hình ảnh triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Bích Tuyền - Phòng TCCB Cục

Các tin đã đưa ngày: