Sign In

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua I

17/03/2021

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua I
Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phân công phụ trách Trưởng, Phó Cụm, các Khối thi đua năm 2020, Kế hoạch số 02/KH-KTĐ I ngày 29/6/2020 của Khối thi đua I về thực hiện phong trào thi đua năm 2020.
Chiều ngày 12/3/2021 Tại phòng họp trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau (Trưởng khối I) Khối thi đua I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.
        Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Thơ, Phó Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo và bộ phận tham mưu, giúp việc của các cơ quan thành viên Khối I gồm (07 đơn vị): Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.
        Hội nghị đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.
        Năm 2020, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua I đã được Lãnh đạo các cơ quan thành viên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2020, các phong trào thi đua với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó,  mỗi cơ quan đều gắn kết với việc thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với một số nội dung trọng tâm:
        Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tích cực, chủ động, tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong khối đảm bảo thời gian theo quy định.
      Tại Hội nghị, đã tiến hành bình xét thi đua và thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tặng Bằng khen cho Cục Thi hành án dân sự và Công an tỉnh, đây là những cơ quan có nhiều thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối.
       Thực hiện Quy chế về luân phiên Khối trưởng, theo đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuyển giao Khối trưởng cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thanh tra nhà nước tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau làm Khối phó Khối thi đua I năm 2021./.

Tác giả ảnh: Đỗ Thanh Mừng
Theo Đỗ Thanh Mừng

Các tin đã đưa ngày: