Sign In

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

15/04/2016

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Sáng ngày 28/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Chủ trì hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Với sự tham gia của Ban lãnh đạo cục, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Cục báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016, trong đó đã thể hiện rõ các mặt thuận lợi cũng như khó khăn trong thời gian qua như:
Công tác chỉ đạo điều hành đã được lãnh đạo Cục và các Chi cục thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm cụ thể như công tác xây dựng Kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác năm 2016, công tác giao chỉ tiêu, công tác tổ chức cán bộ, công tác xác minh, phân loại án, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…đặt biệt là xây dựng Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngành thi hành án dân sự….
Qua số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy: Về việc tổng số thụ lý là 11.407 việc, tăng 1.110 việc (9,71%) so với cùng kỳ năm 2015, Kết quả xác minh, phân loại, có: 8.925 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 79%), 2.375 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 21%). Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 4.326 việc, đạt tỷ lệ 48%, tăng 522 việc, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm 2015; Về tiền, tổng số thụ lý là 687.416.690.000đồng, tăng 15.814.291.000đồng (2,35%) so với cùng kỳ năm 2015, Kết quả xác minh, phân loại, có: 598.007.834.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 88%), 81.417.181.000đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 12%). Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 55.871.122.000đồng, đạt tỷ lệ 9%.
Đạt được kết quả trên là sự cố gắng, nổ lực hết mình của toàn thể công chức trong ngành và được các cấp Uỷ Đảng và chính quyền ở địa phương quan tâm tạo điều kiện, đặc biệt trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh; quan tâm chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thi hành án, hỗ trợ về kinh phí cho các đơn vị.
Ngoài ra, Công tác phối kết hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan được chú trọng, tăng cường. Các cơ quan Thi hành án dân sự đã, đang nhận được sự đồng thuận, quan tâm phối hợp tích cực của các cơ quan có liên quan đó là cơ sở, điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án hoàn thành nhiệm vụ.
Từ kết quả trên cho thấy, toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung vào việc giải quyết án; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm từ kiện toàn tổ chức bộ máy, huy hoạch, đánh giá, luân chuyên cán bộ; công tác Kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự cơ bản kịp thời đúng qui định pháp luật.
Ngoài những khó khăn chung của ngành, tại các đơn vị còn có những khó nhăn nhất định như: Lượng án thụ lý thi hành ngày càng lớn (6 tháng đầu năm tăng 1.110 việc), những vụ việc phức tạp ngày càng nhiều trong khi đó lực lượng cán bộ mõng, áp lực công việc của Chấp hành viên ngày càng lớn, địa bàn đi lại khó khăn, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân.... nên số việc chuyển kỳ sau còn khá lớn như 6.974 việc và số tiền là 623.478.210.000 đồng.
Từ những thuận lớn và khó khăn trên, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: tiếp tục tích cực quán triệt, triển khai thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành...; kiện toàn, củng cố đội công chức, lãnh đạo các cơ quan THADS các huyện, thành phố, nhất là những đơn vị còn yếu kém; tiếp tục thực hiện biệt phái Chấp hành viên, luân chuyển cán bộ công chức; tăng cường Chấp hành viên từ nơi ít việc về nơi nhiều việc; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đợt thi đua, như: cao điểm thi đua THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS, tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát, cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phải tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau: Bằng mọi giải pháp phải hoàn thành chỉ tiêu của Quốc hội, Bộ Tư pháp giao; nâng cao hiệu quả thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước; Tập trung chỉ đạo thi hành, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng. Tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn…. 
 
 
          
Kết thúc Hội nghị sơ kết đồng chí Huỳnh Minh Hiệu yêu cầu toàn thể công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau nguyện thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội và Chính phủ giao để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành Thi hành án dân sự và những năm tiếp theo ./.     

Tác giả ảnh: Trương Lê Ly Băng
Theo Võ Văn Tính

Các tin đã đưa ngày: