Sign In

Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ nhất (Năm 2016-2020)

29/05/2020

Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ nhất (Năm 2016-2020)
        Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTHADS ngày 17/01/2020, Chiều ngày 28/5/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở lần thứ I (giai đoạn 2016-2020). Nhằm thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị.  Về tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau cùng toàn thể công chức và người lao động các cơ quan thi hành án dân sự và 01 tập thể và 07 cá nhân được bình chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

          Hội nghị nhằm tổng kết 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 của đơn vị, Hội nghị đã đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác thi hành án dân sự, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng mới để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới. Qua đó kịp thời biểu dương những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thi hành án dân sự và các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020,
          Tại Hội nghị, đã biểu dương những thành tích xuất sắc, tiêu biểu của 01 tập thể Văn phòng Cục và 07 cá nhân (gồm các đ/c: Dương Việt Linh; Sử Chí Nhân; Nguyễn Minh Cần; Bùi Công Bộ; Phạm Văn Đương; Trương Lê Ly Băng; Nguyễn Thị Phúc Trường) được Cục trưởng công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Cũng tại Hội nghị các cá nhân có thành tích xuất sắc trình bày báo cáo tham luận của mình xung quanh những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới đến toàn thể Hội nghị luận bàn.
          Phát huy những thành tích đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, và để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020 và những năm tiếp theo, Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đ/c Đỗ Văn Tống – Phó cục trưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.
          Kết luận Hội nghị đ/c Huỳnh Văn Hiệu -  Cục trưởng ghi nhận những thành tích đóng góp của cá nhân và tổ chức tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác trong thi hành án dân sự trong thời gian qua, đặc biệt đối với 7 cá nhân và 01 tập thể được công nhân điển hành tiên tiến tai Hội nghị này là tấm gương sáng trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương cần nhân rộng trong thời gian tới. Cục trưởng cũng đề nghị đối với 7 cá nhân và 01 tập thể đã đạt được kết quả tốt cố gắng phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, kiến tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xứng đáng  tiếp tục là tấm gương tiêu biểu, là những đóa hoa tươi thắm trong những năm tiếp theo. Nhân đó, Cục trưởng cũng yêu cầu toàn thể cá nhân tổ chức thuộc hệ thống thi hành án dân sự trong tỉnh cố gắng phát huy hết khả năng, trí tuệ để có những đột phá mới, những kiến tạo mới trong công tác và đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. Không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc xây dựng ngành Thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh./.    
Một số hình ảnh tại Hội nghị

 
 

Tác giả ảnh: TLLB
Theo THADS

Các tin đã đưa ngày: