Sign In

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2015

13/11/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2015
         Ngày 06/11/2015 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ban pháp chế HĐND đã tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2015, tham gia Đoàn có Thường trực HĐND thành phố, Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện các ban ngành: Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường. Về phía Cục Thi hành án dân sự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, trưởng phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện trực thuộc.
          Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, theo đó:Về việc tổng số việc phải giải quyết là 15.284 việc, tăng 876 việc (6,1%) so với cùng kỳ, kết quả xác minh, phân loại có 11.040 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 72,23%), giảm 1.002 việc (8,32%) so với cùng kỳ và 4.244 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 27,77%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 9.792 việc, đạt tỷ lệ 89 % (so chỉ tiêu do Quốc hội giao còn thiếu 1%). So với cùng kỳ năm 2014, tăng 160 việc (1,7%) và tăng 9% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau là 5.492 việc, tăng 716 việc (15%) so với số việc còn phải giải quyết của năm 2014 chuyển sang năm 2015. Về tiền tổng số tiền thụ lý là 2.923.814.717.000 đồng, tăng 337.864.730.000 đồng (13,06%) so với cùng kỳ, kết quả xác minh, phân loại có 1.509.201.107.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 51,6 %), tăng 46.526.220.000 đồng (3,18%) so với cùng kỳ và 1.414.613.610.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 48,4%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.100.304.206.000 đồng, đạt tỷ lệ 73% (so chỉ tiêu do Quốc hội giao còn thiếu 4%). So với cùng kỳ năm 2014, tăng 293.507.241.000 đồng (36,38%) và tăng 18% về tỷ lệ. Số chuyển kỳ sau là 1.823.510.511.000 đồng, tăng 44.357.488.000 (2,49%) so với số tiền còn phải giải quyết của năm 2014 chuyển sang năm 2015.
         Qua báo cáo các thành viên trong Đoàn đã nghe ý kiến của các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện về công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua đồng thời đã đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới như: Các giải pháp để giải quyết án tồn; kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu do Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,…
 Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2015 cụ thể như công tác phân loại án có trọng tâm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự quan tâm; công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định, .. tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề như: Số lượng việc chuyển sang năm sau tăng cần có biện pháp giải quyết, công tác phân loại án cần hết sức chú trọng để đảm bảo tính chính xác; nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chấp hành viên trong công tác, đảm bảo đúng trình tự thủ tục về thi hành án dân sự; đơn khiếu nại, tố cáo tăng; đồng thời đề nghị Tòa án sớm có ý kiến trả lời đối với kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cần nâng cao vai trò, chức năng được giao để phối hợp tốt với các cơ quan thi hành án dân sự và các ban, ngành hữu quan tại địa phương cần có sự quan tâm để hỗ trợ cho các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí-CVP

Các tin đã đưa ngày: