Sign In

Hoạt động Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ năm 2016

28/03/2016

          Phát huy thành tích năm 2015, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đảng viên công chức Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thầnĐồng tâm, hiệp lực; giữ vững kỷ cương; tăng cường trách nhiệm; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”. Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ, Kỷ niệm trọng đại của dân tộc; Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
      Trong năm 2016 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố đưa ra chỉ tiêu:
          1. 100% đảng viên, công chức được học tập quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
          2. Phấn đấu có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật và vi phạm pháp luật.
          3. 100% đảng viên thực hiện nếp sống văn hóa, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị.
          4. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.
          5. Phấn đấu Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” năm 2016.
          6. Kết nạp từ 01 Đảng viên trở lên
         Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Chi ủy biết tranh thủ và được sự quan tâm của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng, sự phấn đấu vượt khó của đội ngũ đảng viên, công chức Thi hành án dân sự. Trong thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy đã giáo dục, động viên toàn thể Đảng viên, quần chúng cơ quan thực hiện tốt nội quy, quy chế đã đề ra, xây dựng được mối đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua phong trào, nhiều đồng chí trưởng thành trong công tác; công tác điều động, luân chuyển được thực hiện kịp thời đúng quy định, góp phần để các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
         - Thời gian qua hoạt động của Chi bộ đi vào nề nếp, tất cả Đảng viên trong Chi bộ đã chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần ổn định và xây dựng tổ chức vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, nhận thức của đảng viên được nâng lên một bước. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có chuyển biến, đem lại hiệu quả tích cực. Công tác thi hành án dân sự có sự tập trung, hoạt động thi hành án dân sự đều tay hơn; tinh thần trách nhiệm của Đảng viên, công chức được nâng lên một bước đáng kể.
         - Công tác thi hành án dân sự năm 2016 được triển khai sớm, tạo sự chủ động và thuận lợi cho cơ quan và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục và Ủy ban nhân dân thành phố, các mặt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá toàn diện.
 


Theo Nguyễn Thị Hoàng Yến

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: