Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017

12/12/2016

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017
       Ngày 02/12/2016,  Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và Sơ kết một năm Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Hội nghị đã hân hạnh được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp, về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đến dự và đồng chỉ đạo Hội nghị; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các quận, huyện trực thuộc; đại diện lãnh đạo Thành Ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thi đua khen thưởng thành phố; đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và các Trưởng, phó phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các đơn vị thuộc Cục, ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố đến dự hội nghị.
 
       Năm 2016, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ đã xây dựng và bám sát kế hoạch công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; theo đó công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác với 11.892 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 81,61%) và 2.680 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 18,39%); về tiền có 2.033,11 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 77,15%) và 602,1 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 22,85%). Trong số có điều kiện giải quyết đã thi hành xong 8.716 việc, đạt tỷ lệ 73,29% (so với chỉ tiêu giao vượt 2,29%) và 640,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,51% (so với chỉ tiêu giao vượt 1,51%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 83,7% về việc và 56,1% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành (so với cùng kỳ năm trước giảm 381 về việc và tăng 410,5 triệu đồng về tiền giải quyết xong); qua thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nên kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 20% về việc và 30% về tiền; công tác tiếp công dân luôn được các đơn vị chú trọng. Trong năm giải quyết 146/148 đơn khiếu nại (98,6%) và 6/8 đơn tố cáo (75%); tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
         Hưởng ứng các phong trào thi đua, qua tổng kết công tác này trong năm đã có 3 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đạt hạng xuất sắc, 2 Chi cục đạt hạng khá; 09 tập thể và 127 cá nhân được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến; 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tặng giấy khen cho 24 cá nhân; trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến 03 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 08 cá nhân; Chiến sỹ thi đua ngành 01 cá nhân; Tập thể lao động xuất sắc 05 tập thể và Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể. Để ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương trong năm 2016, Cục Thi hành án dân sự đã đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét và trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân.

 
          Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện và các ban ngành hữu quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ về đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 của đơn vị, theo đó: Công tác thi hành án dân sự tại Cần Thơ có nhiều khó khăn, tăng về số lượng việc và tiền nhưng kết quả thi hành án dân sự đạt được rất phấn khởi, đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu quan trọng của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao; Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, việc phân loại án chính xác, đúng thực chất; công tác động viên, thuyết phục trong thi hành án dân sự đạt kết quả tốt nên trong năm số vụ việc cưỡng chế giảm cũng là thành tích của đơn vị; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tiếp công dân, Văn phòng,… đều có chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu công việc. Tuy nhiên bên cạnh thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: số lượng việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn rất lớn, kết quả thi hành án cho ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa cao, tỷ lệ còn thấp; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo chưa được quan tâm đúng mức,vẫn còn một số vụ việc khiếu nại kéo dài tại các Chi cục thi hành án dân sự, số lượng công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng,… Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017, đồng chí Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự cần phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; quan tâm đến công tác giải quyết án cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng; tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuân thủ đúng quy trình trong tác nghiệp thi hành án nhất là trong công tác bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, UBND địa phương, thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan trong hoạt động thi hành án dân sự; tăng cường công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự.
 
         Đại diện lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 qua việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: số việc và tiền chuyển kỳ sau còn cao trong đó chủ yếu là các vụ việc liên quan đến ngân hàng, trong năm có cán bộ bị xử lý kỷ luật,…; để công tác thi hành án dân sự năm 2017 đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo cần tập trung: xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng công tác, có phân công nhiệm vụ cụ thể; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, quan tâm giải quyết án cho các Ngân hàng; kiện toàn, cũng cố về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chính trị; tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan trong hoạt động thi hành án, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động của đơn vị đồng thời công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động thi hành án dân sự./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí-CVP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: