Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020- 2025 “Đoàn kết – trách nhiệm – chủ động – hiệu quả”

12/06/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020- 2025  “Đoàn kết – trách nhiệm – chủ động – hiệu quả”
          Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ (THADS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 -2025.
           Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thành ủy viên, lãnh đạo Đảng ủy Khối, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, cùng Cấp ủy và toàn thể đảng viên thuộc Cục THADS thành phố.

            Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Chi bộ Cục THADS thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 5 năm và hàng năm; công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm đổi mới, đảng viên, công chức, người lao động trong chi bộ ổn định, quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chú trọng đổi mới; kết quả công tác THADS năm sau cao hơn năm trước; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đúng mức; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; công khai dự toán và chấp hành dự toán, quan tâm tăng thu nhập cho công chức và người lao động; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các lĩnh vực, triển khai cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng được phổ biến, quán triệt cho đảng viên, công chức và thực hiện hiệu quả; ngoài ra Cấp ủy luôn quan tâm đúng mức đến hoạt động của các đoàn thể, Đoàn Thanh niên và tổ chức Công đoàn. Đại hội cũng đã đánh giá các mặt hạn chế thời gian qua, nêu các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
 

            Trên cơ sở khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề “Đoàn kết – trách nhiệm – chủ động – hiệu quả” Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng và xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, theo đó có các khâu đột phá như: tập trung nâng cao chất lượng, rèn kỷ luật trong đảng viên, công chức không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, làm tốt phong trào đảng viên dìu dắt quần chúng; tập trung lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, xây dựng chương trình, kế hoạc hành động phù hợp với tình hình của đơn vị, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, gắn việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn hàng năm; tạo ra phong trào thi đua trong mỗi cán bộ, đảng viên theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.
 
 
            Đại hội Chi bộ đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 5 đồng chí, theo đó đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục THADS thành phố Cần Thơ tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, ngoài ra Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tác giả ảnh: Hồng Sang
Theo CVP Đỗ Quang Trí

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: