Sign In

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2023 tại Cục THADS thành phố Cần Thơ ngày 04/4/2023

20/04/2023

            Ngày 04/4/2023, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã dự Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2023 tại Cục THADS thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo; Tập thể Lãnh đạo Cục THADS thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc Cục THADS thành phố Cần Thơ. Sau khi nghe Cục THADS thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; các ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa kết luận như sau:
          1. Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023
        Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong công tác thi hành án, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn. Kết quả đạt được về tiền 06 tháng đầu năm đáng khích lệ (thi hành xong về tiền đạt 25,64%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố) trong đó có một số Chi cục đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan của Thành phố có sự chuyển biến tích cực; đơn thư khiếu nại giảm… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2023 còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý tiền thi hành án, trong tổ chức thi hành án còn khá phổ biển nhưng chưa được phát hiện, gây thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và uy tín của Ngành; kết quả đạt được về việc thấp so với kết quả thi hành án chung toàn quốc (thi hành xong về việc đạt 52,40%, xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố); kết quả thi hành một số vụ việc có giá trị lớn, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn thấp; nhiều hồ sơ thi hành án khoản trả lại tiền, tài sản cho đương sự nhưng không đến nhận, đã quá thời hạn theo quy định nhưng chưa được xử lý; nhiều hồ sơ thi hành án đủ điều kiện đề xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án chưa lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng một số cơ quan THADS chưa thực sự sát sao, quyết liệt, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm trong một số cơ quan THADS thậm chí là vi phạm nghiêm trọng chưa được khắc phục.
          2. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023
         2.1. Khắc phục triệt để các vi phạm, nhất là các vi phạm phổ biến xảy ra tại một số cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua; Lãnh đạo Cục và các Chi cục THADS phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, phát huy vai trò Thủ trưởng cơ quan THADS, chủ động, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
         2.2. Thực hiện tốt công tác kiểm tra (Cục kiểm tra các Chi cục và các Chấp hành viên thuộc Cục; Chi cục kiểm tra các Chấp hành viên thuộc Chi cục); định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, các khoản tiền gửi tại các Ngân hàng, tiền mặt tại quỹ…, để kịp thời phát hiện sai phạm, chỉ đạo khắc phục và xử lý theo quy định, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS.
          2.3. Công tác tổ chức thi hành án cần bám sát kế hoạch công tác của Cục, Chi cục; Cục thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công tác của từng Chi cục hàng tháng, hàng quý, nhất là các địa bàn trọng điểm để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan THADS thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, trong đó: (i) Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, nhất là loại án chủ động như hoàn trả tạm ứng án phí, thu tiền án phí, xử lý tang tài vật...; rà soát khoản trả lại tiền, tài sản nhưng đương sự không đến nhận đủ thời hạn thực hiện sung công theo quy định; rà soát các trường hợp đủ điều kiện miễn giảm, lập hồ sơ miễn giảm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong thu và xử lý tiền của phạm nhân; (ii) Tập trung theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài; các vụ án tín dụng, ngân hàng; các vụ án về tham nhũng, kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, kết quả xử lý tài sản thi hành án trong các vụ việc này bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định của pháp luật. Giám sát chặt chẽ việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản của các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá.
           2.4. Công tác tổ chức cán bộ: (i) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc, nhất là đội ngũ Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém (lưu ý Chi cục THADS huyện Phong Điền). (ii) Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức hàng năm, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Chủ động rà soát, thu hút đội ngũ cán bộ, quản lý có năng lực, kinh nghiệm từ các cơ quan khác 3 để bổ sung đủ biên chế cho các cơ quan THADS, đào tạo đội ngũ kế thừa cho lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục thuộc thành phố Cần Thơ.
         2.5. Quán triệt, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS. Trên đây là Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2023 tại Cục THADS thành phố Cần Thơ, Tổng cục THADS thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thưc hiện./. 
                                                                             
                                                                                      TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                   Phan Huy Hiếu 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: