Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

14/12/2020

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021
          Ngày 09/12/2020, tại trụ sở đơn vị, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp, về phía địa phương có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự và đồng chỉ đạo Hội nghị; cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo THADS các quận, huyện trực thuộc, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ; Bảo hiểm xã hội thành phố; các đồng chí Trưởng, phó phòng chuyên môn và tương đương, Chi cục trưởng các đơn vị thuộc Cục THADS và các đồng chí trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong công tác THADS được khen thưởng trong năm 2020.
          Năm 2020, mặc dù do tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng kết quả công tác THADS, hành chính về cơ bản toàn thành phố đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể: công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác với 11.554 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 74,5%) và 1.520,4 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 41,1%). Đã giải quyết xong 9.300 việc, đạt tỷ lệ 80,49% (so với chỉ tiêu giao vượt 0.49%) và 635,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,8% (so với chỉ tiêu giao vượt 3,8%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ 88,13% về việc và 57,48% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 26,37% về việc và 16,3% về tiền; công tác tiếp công dân trong năm giải quyết 111/114 việc khiếu nại (97,4%) và 16/16 việc tố cáo (100%); tổ chức bộ máy, công chức của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
          Hưởng ứng các phong trào thi đua, qua tổng kết năm 2020 đã có 07 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đạt hạng A (xuất sắc), 02 Chi cục đạt hạng C (trung bình); 04 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp, 11 tập thể và 137 cá nhân được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến; 22 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 03 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân và Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể.

          Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan THADS quận, huyện và các ban ngành hữu quan về đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS thành phố mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cục và các Chi cục đã nhịp nhàng, sâu sắc hơn; công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, điều động, luân chuyển công chức được quan tâm, đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các sở, ban ngành trong THADS và tranh thủ được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương. Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Tổng Cục trưởng cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế như: kết quả đạt được ở mức khá nhưng về tiền chuyển kỳ sau vẫn rất lớn; nhiều vụ việc kê biên, định giá, bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa xử lý được; kết quả thi hành đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế còn thấp,…Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021, đồng chí Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS chỉ đạo các cơ quan THADS phải triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tổng cục THADS, của UBND thành phố; thực hiện quyết liệt công tác THADS để nâng cao tỷ lệ thi hành xong; quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức THADS; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS để giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc; phối hợp tốt với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an để giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, đồng thời đề nghị các Cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác THADS trên địa bàn.
   
          Về phía địa phương, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá mặc dù năm 2020 các cơ quan thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn nhưng toàn ngành đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, đồng thời yêu cầu ngành THADS thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, theo đó tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, quan tâm đào tạo chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành; đối với những khó khăn vướng mắc cần kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS để có hướng xử lý; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác THADS để giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, còn khiếu nại, tố cáo gây bức xúc trong cộng đồng.
          Thay mặt Cục Thi hành án dân sự thành phố, ông Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục THADS thành phố trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các ban ngành hữu quan, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Cục THADS, lãnh đạo UBND thành phố, hứa sẽ khắc phục những hạn chế trong thời gian qua đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao  thời gian tới ./.

Tác giả ảnh: Lư Hồng Sang
Theo CVP Đỗ Quang Trí

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: