Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2023

30/12/2022

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2023
          Tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được giao năm 2023, đảm bảo thực chất và đúng pháp luật …Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị Triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 26 tháng 12 năm 2022.
          Cùng dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố đồng chủ trì hội nghị, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, các đồng chí là lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí là Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận, huyện thuộc thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Cần Thơ, về phía Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố có đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố - Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS thành phố, các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS Quận, huyện trực thuộc.

          Năm 2022, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao với chủ đề “Bảo đảm thủ tục, công tâm phục vụ, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác”, các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ đã xây dựng và bám sát kế hoạch công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; cụ thể: công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác với 10.519 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 66,8%) và 5.223 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 33,2%); về tiền có 1.962,8 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 36,1%) và 3.474,9 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 63,9%). Đã giải quyết xong 8.591 việc, đạt tỷ lệ 81,67% (so với chỉ tiêu giao vượt 0,17%) và 842,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,91% (so với chỉ tiêu giao vượt 2,81%);  kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 87,4% về việc và 72% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 22,33% về việc và 32,22% về tiền; công tác tiếp công dân trong năm giải quyết 114/115 việc khiếu nại (99,1%) và 8/8 việc tố cáo (100%); tổ chức bộ máy, công chức của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

          Hưởng ứng các phong trào thi đua, qua tổng kết trong năm 2022 đã có 04 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đạt hạng xuất sắc, 04 Chi cục đạt hạng tốt; 05 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp, 12 tập thể và 131 cá nhân được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến; 19 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tặng giấy khen cho 03 tập thể và 39 cá nhân; trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể và 12 cá nhân và Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể.

          Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện và các ban ngành hữu quan về đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022, đồng thời yêu cầu Ngành thi hành án trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án nhằm giảm lượng án tồn; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương trong hoạt động thi hành án; sớm đề ra các giải pháp khắc phục công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kiểm tra công chức trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 của đơn vị, đã góp phần vào thành tựu chung của Ngành Thi hành án dân sự toàn quốc, năm 2022 Cục THADS thành phố đạt và vượt 2 chỉ tiêu cứng là việc và tiền, được đánh giá xếp loại tốt, tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm nhưng chưa có giải pháp triệt để hạn chế các vi phạm đó; đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác, Cục THADS thành phố cần tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: (1) Tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao năm 2023 đảm bảo thực chất và đúng pháp luật; (2) Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; (3) Thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác, làm tốt công tác chính trị tư tưởng.

         
        Thay mặt Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Viết Xuân trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các ban ngành hữu quan, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự, hứa sẽ khắc phục những hạn chế trong thời gian qua đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao trong thời gian tới ./.
 

Tác giả ảnh: Lư Hồng Sang
Theo CVP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: