Sign In

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư

13/03/2020

Ngày 05/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư, Nghị định gồm 7 Chương, 38 Điều và 6 phụ lục kèm theo. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các tin đã đưa ngày: