Sign In

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

11/03/2022

 Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Cục trưởng Cục THADS thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-CTHADS về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Cục THADS thành phố, Kế hoạch này đã được tổ chức triển khai đến tất các công chức các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS quận, huyện để quán triệt thực hiện.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: