Sign In

Chi cục THADS huyện Hòa An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

08/01/2021

Chi cục THADS huyện Hòa An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021
        Thực hiện Công văn số 1191/CTHADS-VP ngày 30/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; Chiều ngày 07/01/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương có ông Đàm Thế Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, có sự tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan  Khối Nội chính, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, đại diện lãnh đạo 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
 
   

        Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục đã trình bày các Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; Dự thảo Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2021; Quyết định về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cho các Chấp hành viên thuộc Chi cục.
        Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện Hòa An còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa An cùng với sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị huyện Hòa An, công tác THADS đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, về việc trong năm 2020 đơn vị đã thụ lý 360 việc tương đương 4.741.983.000 ,đ; Trong số có điều kiện giải quyết, đã thi hành xong 295 việc, đạt tỷ lệ 96,41%  (vượt 14,41% so với chỉ tiêu Tổng cục giao và 10,41% so với chỉ tiêu Cục giao). Về tiền đã giải quyết xong 1.697.796.000,đ; đạt tỷ lệ 89,06% (vượt 49,06% so với chỉ tiêu Tổng cục giao và vượt 38,06% so với chỉ tiêu Cục giao). Với những kết quả đã đạt được, tập thể đơn vị được Cục THADS tỉnh xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Hạng A), tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015 – 2020 và được ghi nhận là điển hình tiên tiến; 13 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.         
        Sau khi nghe các văn bản trình bày tại Hội nghị, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận và đưa ra một số nội dung nhằm đẩy mạnh và nâng cao kết quả công tác THADS trong thời gian tới như: Phòng Tư pháp huyện phát biểu với Hội nghị về việc tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản liên quan để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tham góp ý kiến về công tác phối hợp với cơ quan điều tra, tố tụng, xét xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo việc xử lý tài sản tuyên tịch thu phát mại sau khi có người mua trúng đấu giá; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ngũ lão đại diện các xã, thị trấn phát biểu tại Hội nghị về công tác phối hợp của chính quyền tại cơ sở đối với Chấp hành viên, công chức khi thực thi nhiệm vụ,…
        Tại Hội nghị ông Đàm Thế Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS đã đạt được trong năm 2020, những kết quả đó tích cực góp phần bảo đảm thực thi pháp luật, khẳng định sức mạnh thể chế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mong muốn trong thời gian tới Chi cục THADS tiếp tục phát huy, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Đoàn Thị Hạ – Cục trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi cục đạt được trong năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm 2021 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình xã hội phức tạp, tội phạm gia tăng,…Giao cho Chi cục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như: Một là, tiếp tục duy trì sự đoàn kết. kỷ luật, kỷ cương, duy trì và thực hiện tốt hơn nữa lề lối, tác phong, phương thức làm việc của Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức và người lao động trong đơn vị.  Hai là,Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa vai trò tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 10/03/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Hòa An về tăng cường công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Hòa An. Ba là, đảm bảo chặt chẽ việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Các Chấp hành viên kiểm tra chéo để phát hiện và giảm những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó yêu cầu các Chấp hành viên, công chức tại Chi chi cục không ngừng học hỏi, tự nghiên cứu các quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Cũng tại Hội nghị này bà Đoàn Thị Hạ bày tỏ sự mong muốn đối với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn huyện phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, dự kiến trong năm 2021 sẽ triển khai thực hiện ký kết các quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và chính quyền địa phương tại cơ sở. Đồng thời, mong muốn các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS trong công tác giao vật chứng, công tác xét xử,…tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục THADS trong thực hiện nhiệm vụ.
        Bế mạc Hội nghị Nông Chí Báu, Chi cục trưởng thay mặt đơn vị đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, chính quyền địa phương và khẳng định sẽ cùng đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao./.

 
  Chu Sen – Chi cục THADS huyện Hòa An
 

Các tin đã đưa ngày: