Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

10/09/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ  thi hành án tại Chi cục THADS huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Thực hiện Kế hoạch số 670/KH-CTHADS ngày 30/7/2019 của Cục THADS về việc Kiểm tra công tác Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019; Quyết định kiểm tra số 725/QĐ-CTHADS ngày 16/8/2019 của Cục THADS về việc kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 30/8/2019, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng Cục THADS - Trưởng đoàn kiểm tra và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Thạch An.
 
Tại buổi làm việc đồng chí Đoàn Thị Hạ - Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, trao đổi thống nhất nội dung làm việc với đơn vị, yêu cầu đơn vị chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra. Theo đó Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung:  Nắm tình hình giải quyết một số vụ việc thi hành án khó khăn phức tạp; Việc triển khai thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ, quản lý tài sản, kế toán thanh toán thu chi thi hành án; Khoản tiền thu tạm ứng án phí, các khoản thu chưa xử lý; Công tác thu, nộp, quản lý phí THADS; Tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án; Công tác quản lý nhập kho, xuất kho vật chứng; Việc thực hiện quy trình phát hành, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án.Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/8/ 2019.
Sau một ngày làm việc, Đoàn Kiểm tra đã sơ bộ kết luận kiểm tra, đánh giá những ưu điểm, kết quả mà đơn vị đã đạt được, chỉ ra những tồn tại yêu cầu sửa chữa trong công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; Việc nhập kho cần lưu QĐ chuyển giao vật chứng; Việc niêm phong hòm tiền gửi Kho bạc cần chặt chẽ hơn; Rà soát khoản tiền tạm thu đã lâu năm có hướng xử lý; Biên bản giao nhận vật chứng cần ghi chép đầy đủ hơn…
Thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Văn Đài - Chi cục trưởng tiếp thu các vấn đề mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra trong công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án. Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra./.
VP.

Các tin đã đưa ngày: