Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quý IV năm 2021

01/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quý IV năm 2021
Sáng ngày 08/10/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quý IV năm 2021. Hội nghị do đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục truởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chỉ đạo và chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Chuyên viên của Cục.
 
 
Tại Hội nghị, đ/c Đoàn Thị Hạ đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến hai đồng chí Phó Cục trưởng được bổ nhiệm lại. Cục trưởng nhấn mạnh: “Hy vọng, trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kỹ năng quản lý và nghiệp vụ, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của công tác THADS trên địa bàn tỉnh”.
Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác THADS năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Trong năm 2021, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã thụ lý 3.059 việc tương ứng số tiền là 114 tỷ 854 triệu 246 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 2.648 việc, tăng 300 việc so với cùng kỳ năm 2020 tương ứng với số tiền thi hành xong là 55 tỷ 565 triệu 389 nghìn đồng, tăng 13 tỷ 014 triệu 387 nghìn đồng (tăng 31%) so với cùng kỳ năm 2020.
Kết thúc năm công tác 2021, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc và tiền, cụ thể: về việc đạt 96.64% (vượt 13.14% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 83.5% số việc có điều kiện thi hành); về tiền đạt 73.1% (vượt 31.5% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 41.6% số việc có điều kiện thi hành). Cục THADS tỉnh Cao Bằng xếp thứ nhất toàn quốc về việc và xếp thứ ba toàn quốc về tiền. Để đạt được kết quả như trên, tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Cục THADS tỉnh Cao Bằng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo Lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ, thảo luận các giải pháp nhằm khẩn trương triển khai các nhiệm vụ THADS, hành chính năm 2022.

 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Cục trưởng đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã góp phần vào kết quả chung của công tác THADS trong toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Cục và các Chi cục phải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Một là, tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; giữ nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương, tính thứ bậc trong hoạt động công tác; Thủ trưởng đơn vị phải phát huy tốt vai trò nêu gương, quan tâm sát sao đến công chức, nguời lao động trong đơn vị, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.
Hai là, bám sát thực hiện tốt chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường sự tham mưu theo hướng sáng tạo, đổi mới, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đơn vị.
Ba là, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan theo hướng chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đối với công tác này.
Bốn là, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, tránh tình trạng thực hiện qua loa, hình thức và chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo;
Năm là, tập trung tổ chức tốt, thực hiện có hiệu quả Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Sáu là, đề nghị các Thủ trưởng đơn vị đặc biệt quan tâm đến tình hình tổ chức thi hành án tại đơn vị, tổ chức họp, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp đi cơ sở cùng Chấp hành viên và kiểm tra chéo. Có đánh giá họp Chấp hành viên, thảo luận về chuyên môn nghiệp vụ và tập trung kiểm tra các án chuyên đề;
Bảy là, quan tâm bố trí, sắp xếp, phân công công việc phù hợp với sở trường, thế mạnh của công chức, sử dụng người lao động theo hướng tinh gọn, một người làm nhiều việc và đặc biệt là quan tâm đến đời sống của công chức, người lao động, quan tâm làm tốt công tác đoàn kết nội bộ; cần quan tâm thực hiện tốt nghiêm túc, có chất lượng việc đánh giá công chức theo tháng, đảm bảo khách quan, thực chất, tránh làm hình thức, qua loa; thực hiện công tác khen thưởng theo quý, khen thưởng đột xuất, đảm bảo phát huy được mục đích của nội dung này; đề nghị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ngành quy định về thẩm quyền giải quyết cho công chức, người lao động nghỉ tranh thủ;
Tám là, thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định; sử dụng kinh phí tài chính công được cấp đúng mục đích, hiệu quả, kiểm soát tốt kinh phí được cấp, công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí.
Chín là, quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục thông tin; tăng cường phản ánh các hoạt động của các đơn vị lên trên trang thông tin.
Cục trưởng mong muốn các đơn vị cùng đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cống hiến, đóng góp, xây dựng cho ngành tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích và thành công trong năm 2022./.
 
  Văn phòng Cục THADS tỉnh Cao Bằng
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: