Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022

26/12/2021

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022
Chiều ngày 24/12/2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo 10 Chi cục THADS huyện, thành phố và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán, Chuyên viên thuộc Cục. Đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị.
 
Mở đầu Hội nghị là Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm, vụ công tác năm 2022 bằng hình ảnh được Cục THADS tỉnh Cao Bằng xây dựng để nhìn lại một cách sinh động và cụ thể kết quả công tác đạt được trong năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Theo nội dung báo cáo, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và công tác THADS nói riêng. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã thi hành xong gần 3000 việc (đạt tỉ lệ 96.64%, vượt 13.14% chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao) tương ứng với trên 55 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 73.1%, vượt 31.5% chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao). So với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Cục THADS tỉnh Cao Bằng về cơ bản vẫn giữ vững kết quả ổn định so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ thi hành xong về việc xếp thứ nhất, về tiền xếp thứ ba trong tổng số 63 cơ quan THADS trên toàn quốc, được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xếp loại xuất sắc. Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định và đánh giá tốt hơn.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố đã trình bày tham luận về kết quả thực hiện công tác chuyên môn nhiệm vụ. Các tham luận đã đánh giá sâu kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác THADS. Đồng thời, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục và các Chi cục THADS đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, định hướng và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2022. Trong đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tính thứ bậc trong hoạt động công tác; Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, chủ động tham mưu theo hướng sáng tạo, đổi mới. Tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của Ngành và đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị đồng chí Cục trưởng cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngành Tư pháp" cho 02 cá nhân, đồng thời, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và quý I năm 2022. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ công chức trong ngành hăng hái thi đua, tạo động lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố đã cùng ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2022.
 
                                                     Hoàng Thị Hải Yến - Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: