Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương

04/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương
Những năm gần đây công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong hệ thống chính trị chung của tỉnh và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự, giúp cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Để có được kết quả như vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong công tác tham mưu về hoàn thiện thể chế và các giải pháp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Với mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng đối với công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 12/5/2017 triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/8/2018 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác này. Tranh thủ thuận lợi đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc chủ động phát huy nội lực, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến toàn diện trong nội bộ Ngành.
Bên cạnh việc tham mưu về hoàn thiện thể chế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng còn chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các Chỉ thị về công tác thi hành án dân sự, từ đó cấp ủy tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát hơn với công tác này. Năm 2021, Cục Thi hành án dân sự đã tham mưu cho Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện kiểm tra Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 22 đơn vị, trong đó, kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị và kiểm tra thông qua báo cáo đối với 19 đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị đồng thuận, hưởng ứng; cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn đối với công tác thi hành án dân sự; các ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn đối với cơ quan Thi hành án dân sự; công tác thi hành án dân sự tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực, sâu rộng về nhiều mặt; kết quả công tác thi hành án dân sự hàng năm đạt và vượt xa so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, Cao Bằng là một trong những tỉnh nằm trong danh sách các địa phương có kết quả công tác thi hành án dân sự cao nhất toàn quốc (Năm 2017: đứng thứ 9 về việc, thứ 7 về tiền; Năm 2018: đứng 2 về việc, thứ 5 về tiền; Năm 2019, 2020: đứng thứ nhất về việc và tiền; Năm 2021: việc đạt 96.64% (vượt 13.14%), tiền đạt 73.1% (vượt 31.5%)). Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào kết quả chung của cả hệ thống và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.
Bên cạnh việc làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng còn có nhiều đổi mới trong công tác phối hợp. Những năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ thường xuyên đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn (từ 2019 đến nay đã thực hiện được 07 cuộc kiểm tra liên ngành); phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; định kỳ hàng tháng cơ quan Thi hành án dân sự rà soát, lập danh sách các vụ việc thi hành án tại địa phương để chính quyền cấp xã phối hợp đôn đốc và theo dõi; đưa kết quả tổ chức thi hành án tại các xã, phường, thị trấn là một trong những tiêu chí để xác định chính quyền cở sở trong sạch, vững mạnh.
Thông qua việc thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng. Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành án dân sự của các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng để đảm bảo việc thực hiện các Chỉ thị được nghiêm túc, thống nhất, “ngày càng đi vào đời sống và thật sự có sức sống”./.
 
Lê Quỳnh Mai - Văn phòng Cục THADS tỉnh Cao Bằng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: