Sign In

Cao Bằng quan tâm, kiện toàn cán bộ cơ quan tư pháp phù hợp với yêu cầu công việc

09/12/2020

Cao Bằng quan tâm, kiện toàn cán bộ cơ quan tư pháp phù hợp với yêu cầu công việc
Cao Bằng quan tâm, kiện toàn cán bộ cơ quan tư pháp phù hợp với yêu cầu công việc
 
(PLVN) - Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về kết quả công tác tư pháp 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 chiều ngày 8/12. Dự hội nghị có ông Lê Hải Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

 
Toàn cảnh hội  nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng đọc báo cáo công tác tư pháp, THADS trên địa bàn tỉnh qua đó: Trong năm 2020, công tác tư pháp, THADS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Các VBQPPL được ban hành đảm bảo về căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung phù hợp với quy định của Hiến pháp, luật và các VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên.
Trong năm, Sở Tư pháp đã thẩm định 63 hồ sơ (03 đề nghị xây dựng nghị quyết, 22 hồ sơ dự thảo nghị quyết; 38 hồ sơ dự thảo quyết định); góp ý đối với 205 dự thảo (34 dự thảo văn bản của Trung ương, 171 dự thảo văn bản của địa phương); công tác thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Về công tác THADS từ năm 2017 đến năm 2020, tỉnh Cao Bằng luôn nằm trong top 10 các địa phương có kết quả thi hành án cao nhất toàn quốc, luôn đạt và vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền. Qua đó vai trò, vị trí của THADS trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội đã từng bước được khẳng định và đánh giá tốt hơn; tạo nền tảng thuận lợi để toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc giãn cách toàn xã hội dẫn đến việc triển khai một số nhiệm vụ bị gián đoạn, thể chế pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc, bất cập, đang trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện; nguồn lực dành cho công tác tư pháp, THADS còn hạn chế nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn.

 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu kết thúc hội nghị
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đạt được đồng thời chia sẻ những khó khăn mà Tỉnh nhà đã và đang gặp phải. Thứ trưởng cũng đánh giá cao cơ quan tư pháp đã thực hiện cơ bản tốt vai trò tham mưu giúp HĐND, UBND trong công tác xây dựng, ban  hành các văn bản quy phạm pháp luật; Hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được chú trọng, tăng cường chất lượng từng bước được nâng lên.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phương hướng đề ra trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo trong tham mưu, giúp chính quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời, đảm bảo tính khả thi, tính thống nhất;
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên trên địa bàn tỉnh, quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, nhất là lĩnh vực bán đấu giá tài sản; quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện công tác đăng ký hộ tịch cho người dân được kịp thời, chính xác, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch.
Thứ trưởng cũng lưu ý, cần củng cố tổ chức, cán bộ các cơ quan tư pháp cả về chất lượng và số lượng phù hợp với nhiệm vụ công việc và yêu cầu công tác. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp tỉnh Cao Bằng, đề nghị tỉnh quan tâm đến đặc thù của công tác tư pháp để có điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở bảo đảm thực hiện được đầy đủ các nhóm nhiệm vụ công tác và theo hướng dẫn của các ngành Trung ương.
Đối với công tác thi hành án dân sự Thứ trưởng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự trong hoạt động thi hành án dân sự, tạo điều kiện để cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
Các cơ quan THADS tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về THADS, thi hành án hành chính, đặc biệt là Luật THADS năm 2008; các Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, đảm bảo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021 đạt hiệu quả tốt nhất; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
 

Các tin đã đưa ngày: