Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng

29/04/2022

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng
         Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và các dân trên địa bàn. Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
         Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Cao Bằng Giang - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các đồng chí Kiểm sát viên, kiểm tra viên và đồng chí Nông Trung Xuân - đại điện Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng.
Tại buổi làm việc đồng chí Cao Bằng Giang - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp công bố Quyết định số 64/QĐ - VKSTP ngày 05/4/2022 và Kế hoạch số 65/KH - VKSTP ngày 05/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng về việc “Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự”.
 
Đồng chí Cao Bằng Giang - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác THADS năm 2022
 
         Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2021 đến 22/4/2022, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
 
Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục Trưởng Chi cục THADS thành phố
phát biểu tại buổi làm việc

         Trên cơ sở Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, Đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với các nội dung: kiểm sát hồ sơ, sổ sách thi hành án; kiểm sát việc chuyển giao, tiếp nhận vật chứng, việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; kiểm sát việc đang thi hành, thi hành xong, chưa có điều kiện thi hành án…
         Thông qua đợt kiểm sát trong công tác THADS đã tăng cường thêm công tác phối hợp giữa đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đặc biệt là sự tham gia, giám sát của Mặt trận tổ quốc, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 của mỗi Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Trần Mai - Chi cục THADS thành phố Cao Bằng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: