Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản (07/04/2021)

        Thực hiện Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với công chức, viên chức Hệ thống Thi hành án dân sự, kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Ngày 05/4/2021 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng mời Báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Ân, Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng triển khai tập huấn công tác kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐCP ngày 30/10/2020 của Chính phủ cho tất cả công chức của đơn vị.

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH NĂM 2020 (27/01/2021)

          Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan liên ngành tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 giữa Cục THADS, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành năm 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp công tác phối hợp trong năm 2021. 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021 (24/12/2020)

        Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-BTP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Công văn 3885/TCTHADS-VP ngày 13/11/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/12/2020 Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Cục trưởng chủ trì Hội nghị và tham gia hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục THADS; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng Cục THADS; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS quận, huyện.

Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức cưỡng chế giao nhà (19/11/2020)

Ngày 01/7/2019 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định thi hành án số 98/2019/DS/QĐ-CTHADS để thi hành Bản án số 33/2019/DSPT ngày 7/5/2019 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về khoản buộc cụ Lương Thị Sen và các đồng thừa kế của cụ Nguyễn Méo giao lại ngôi nhà tại số 344 Đống Đa, phường Thanh Bình,quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho cụ Bùi Thị Diệp và các đồng thừa kế của cụ Hoàng Bạch và ông Hoàng Thái Bình.

Việm Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự (05/11/2020)

             Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 132/KH-VKS-P8 ngày 09/7/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ thi hành án, sổ sách, chứng từ kế toán về thi hành án dân sự và làm việc với Chấp hành viên, kế toán từ ngày 06/10/2020 đến ngày 22/10/2020, đồng thời phúc tra kiến nghị kiểm sát năm 2019.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021 (09/10/2020)

Sáng ngày 08/10/2020 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai công tác quý I năm 2021. Đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng chủ trì Hội nghị và tham gia hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục THADS; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng, Chi cục THADS quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án (01/09/2020)

Trong hoàn cảnh thành phố Đà Nẵng “đóng cửa” vì đại dịch Covid -19 lần thứ 2 bùng phát hơn 1 tháng qua, tất cả mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội đều bị ngừng trệ trong đó có công tác thi hành án dân sự, gần như dừng hoàn toàn. Nhưng Cấp ủy, Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thành phố đã cố gắng chỉ đạo đơn vị vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Sáng nay, ngày 01/9/2020 Cục THADS thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Thuận giữ chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020 (19/05/2020)

Thực hiện Quyết định 2926/QĐ - BTP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, chiều ngày 15/5/2020 Cục Thi hàn án dân sự thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Cục THADS TP Đà Nẵng: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp (18/05/2020)

       Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đến dự Lễ công bố có đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH (09/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 519/KH-BTP ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế  số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị và chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14 và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an và Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: