Sign In

CHI CỤC THADS NGŨ HÀNH SƠN PHÁT HUY, NỖ LỰC VÀ ĐOÀN KẾT HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

26/07/2021

CHI CỤC THADS NGŨ HÀNH SƠN PHÁT HUY,  NỖ LỰC VÀ ĐOÀN KẾT HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ
 Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã đi vào cuộc sống. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo điều kiện hiện thuận lợi cho họat động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trong đó công tác thi hành án dân sự đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội không tạo điểm nóng trên địa bàn quận.
         Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn hiện có 13 CBCC và NLĐ
        Về giới tính: 06 nữ, 07 nam
        Về trình độ: hầu hết đều chuyên sâu nghiệp vụ, trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm 71%, trình độ đoàn viên tương đối đồng đều, tinh thần tự giác cao, tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của Đảng, Công đoàn.
      Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.   
         Trong công tác Thi hành án nhất là trong công tác phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương và nhất là sự chỉ đạo sâu sát kịp thời và thường xuyên của lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thành phố cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là Chấp hành viên, Thư ký thi hành án tổ chức, giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các hồ sơ thi hành án được phân công, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và của Nhà nước; áp dụng các biện pháp thi hành án trên cơ sở tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục để đương sự tự nguyện chấp hành án. Đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng đương sự cố tình chây ỳ, không tự nguyện chấp hành án. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, công chức nên đơn vị luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm liền, từ năm 2015 đến năm 2019 đơn vị được xếp hạng A.
         Bên cạnh đó, đơn vị  luôn tích cực, thực hiện  kế hoạch, phong trào của các tổ chức đoàn thể cấp trên phát động và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi là động lực để công chức và người lao động tiếp tục tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                Lưu Hồng Dương
                                                                                                               Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn

 
   

Các tin đã đưa ngày: