Sign In

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH NĂM 2017

07/02/2018

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH NĂM 2017
       Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố và Tòa án nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2017.
        Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành  ủy,  Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa  án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an các đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố.

 
       Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2017. Báo cáo đã đánh giá:  công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành án. Vì vậy, công tác thi hành án dân sự trong các năm đạt kết quả cao và nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ban ngành có liên quan, chính quyền địa phương, các cấp ủy Đảng và đến nay tiếp tục phát huy hiệu quả.
         Việc phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án và Tòa án trong việc giải thích các điểm chưa rõ, các điểm sai sót về số liệu… trong bản án tương đối kịp thời, đúng thủ tục do luật định. Sự phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án với Viện Kiểm sát trong công tác kiểm sát việc thi hành án, kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, qua đó đã hạn chế những vi phạm trong tác nghiệp thi hành án. Cơ quan Công an cũng đã tích cực phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự bảo vệ việc cưỡng chế, trong năm 2017 có 65 việc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, có vụ huy động gần 50 chiến sỹ Công an, tất cả các vụ việc tổ chức cưỡng chế, công tác phối hợp trong bảo vệ cưỡng chế có huy động lực lượng đều thành công, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn cưỡng chế.

      Tại Hội nghị các ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc phối hợp trong những trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bảo vệ tài sản sau cưỡng chế…việc phối hợp để xử lý dứt điểm tiền tạm ứng án phí còn tồn từ nhiều năm trước còn chậm. Trên cơ sở đó cũng có những đề xuất, hướng xử lý để thời gian đến công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án đạt hiệu quả cao hơn. 
     Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Trần Phước Thu –  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và mong rằng các đồng chí Lãnh đạo các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án quan tâm hơn nữa công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và cùng khắc phục những khó khăn, thiếu sót, tồn tại để công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.
                                                                          
                                                                                    Văn phòng - Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: