Sign In

Điện Biên: Ký Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

08/12/2015

Điện Biên: Ký Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 “Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự, chiều ngày 11/11/2015, tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin và chỉ đạo hoạt động Thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên”.
Thành phần tham dự buổi lễ ký kết gồm Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục  và Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Trưởng các phòng Nghiệp vụ thuộc Ngân hàng nhà nước tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
Quy chế ký kết gồm 3 chương, 12 điều  quy định cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng nhà nước và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến thu hồi, xử lý nợ xấu cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Cũng như việc thực hiện các quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự  trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế, cung cấp thông tin tài khoản, phong tỏa tài khoản và trừ tiền trong tài khoản. Với sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hai Ngành, buổi Lễ đã thành công tốt đẹp.
  Việc ban hành Quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.
                                                          Điện Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2015
                                                                   Người viết 
                                                               CTV: Đỗ Thành Trung
                                                         ( Cục Thi hành án dân sự tỉnh)
                                                                    

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: