Sign In

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai năm 2018

27/01/2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai năm 2018
Ngày 26/01/2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành dân sự tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo Kế hoạch Công tác thi hành án dân sự trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đối với một số vụ việc khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

                                                  
Đồng chí Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh thông qua Dự thảo Báo cáo

Hội nghị đã nghe ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Qua ý kiến trao đổi của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cáo sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; ghi nhận sự cố gắng của ngành thi hành án dân sự khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2017. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh cần khắc phục những khó khăn, hạn chế, tồn tại trong tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Chỉ đạo cơ quan thi hành án khẩn trương giải quyết dứt điểm các án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh đã tồn tại trong thời gian vừa qua.
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh thực hiện các nội dung sau:
- Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, BCĐ THADS cấp huyện tiếp tục triển khai và phổ biến Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định hoạt động của BCĐ THADS tới toàn thê cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành nắm bắt và thực hiện.
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh, các cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Thi hành án dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự tới đông đảo người dân để hiểu và tự nguyện chấp hành án; tăng cường vận động, giáo dục đương sự và nhân thân của họ hiểu và tự nguyện thi hành án.
- Cục THADS tỉnh tập trung rà soát, phân loại các bản án, vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm, nhất là các bản án, vụ việc có điều kiện thi hành, không để kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo và tổ chức thi hành án dứt điểm đối với các vụ việc, vụ án mới phát sinh có điều kiện thi hành.
- Cục THADS tỉnh phối kết hợp với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, ngân hàng, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án liên quan tới các tổ chức tín dụng ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Kiên quyết cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành cố tình chống đối, trốn tránh trách nhiệm. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết, báo cáo cấp ủy, chính quyền, BCĐ THADS cùng cấp để có hướng giải quyết dứt điểm.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện, BCĐ THADS cấp huyện giải quyết các án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, nhất là tập trung giải quyết tốt án tín dụng, ngân hàng; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác thi hành chính trên địa bàn quản lý.

                                                                                 Huỳnh Trọng Nhân - Chuyên viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: