Sign In

Thay đổi trang phục ngành thi hành án dân sự

16/07/2018

Thay đổi trang phục ngành thi hành án dân sự
Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự đã quy định thay đổi mầu trang phục từ mầu kem hồng sang mầu ghi sáng.
Để việc quản lý, sử dụng trang phục và phù hiệu, cấp hiệu đảm bảo thống nhất toàn tỉnh theo quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thực hiện việc may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp phát, triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện việc mặc trang phục và phù hiệu, cấp hiệu mới kể từ ngày 16/7/2018.  
   
 
Như vậy, kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018, toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa nghiêm túc mặc trang phục mới có gắn đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự tại công sở và trong khi thi hành công vụ theo đúng chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: