Sign In

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

12/08/2019

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai
Ngày 12/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Công Phúc theo Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Thực hiện Quyết định số 901/QĐ-TCTHADS ngày 25/7/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
Ngày 12/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Công Phúc theo Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
Tại Lễ công bố Quyết định, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng chí Phạm Văn Ru – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự Lễ công bố. Tham dự Lễ công bố có đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, Tỉnh ủy và gần 40 cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ru – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Phúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Đồng thời để nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học hỏi, đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp nhận công việc ở vị trí mới để cùng với Ban Lãnh đạo Cục thực hiện công tác quản lý, điều hành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên đề ra.
Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh chúc mừng đối với đồng chí Nguyễn Công Phúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Phan Văn Châu xin tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy và sẽ nhanh chóng phân công, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường đối với đồng chí Nguyễn Công Phúc. Đề nghị đồng chí cố gắng, phát huy năng lực cùng với Ban Lãnh đạo Cục trong việc quản lý, điều hành ngành Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Công Phúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, vì vậy Ban Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh được kiện toàn đầy đủ, góp phần phát triển mạnh đối với ngành thi hành án dân sự tỉnh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do cấp trên đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Phúc xin cảm ơn sự quan tâm của cấp trên đối với ngành thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Xin tiếp thu ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến của đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí hứa sẽ cố gắng nỗ lực học hỏi, đoàn kết nội bộ, phấn đấu đưa ngành thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đạt và vượt chỉ tiêu do cấp trên đưa ra nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.

                                                                                                                    (Huỳnh Trọng Nhân - Thư ký Văn phòng Cục)

Các tin đã đưa ngày: