Sign In

Hội nghị Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2018

26/06/2018

Hội nghị Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2018
Ngày 20/6/2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Châu – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thông qua Dự thảo Báo cáo Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đối với một số vụ việc khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã nghe ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Qua ý kiến trao đổi của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cáo sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; ghi nhận sự cố gắng của ngành thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm 2018. Yêu cầu Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự khẩn trương giải quyết dứt điểm các án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh đã tồn tại trong thời gian vừa qua.
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo đối với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện:
          1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, toàn diện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự (THADS). Các Sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS, hành chính; tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung; tiếp tục kiện toàn về tổ chức, cán bộ của các cơ quan THADS; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về THADS, hành chính và một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/02/2018 về việc tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.
2. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả, kịp thời, chấn chỉnh các cơ quan công an thiếu tinh thần phối hợp; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ đúng thời hạn.
3. Sở Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân  – Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án; chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.
5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản.
6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao bản án, quyết định; nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi.
7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, đồng thời, tăng cường kiểm sát thi hành án hành chính.
8. Đề nghị các Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS, hành chính. Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; giám sát chuyên đề công tác THADS để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành các vụ án lớn, phức tạp kéo dài, nhất là đối với một số vụ việc gặp khó khăn trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cần sự phối hợp liên ngành; tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động liên quan đến tín dụng, siết chặt quản lý đối với hoạt động này nhằm bảo đảm sự chặt chẽ, hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu không thể thi hành án được.
9. Cục Thi hành án dân sự tỉnh nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021 và Thông báo số 99/TB-TCTHADS ngày 04/5/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Tập trung rà soát, phân loại các bản án, vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm, nhất là các bản án, vụ việc có điều kiện thi hành, không để kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo và tổ chức thi hành án dứt điểm đối với các vụ việc, vụ án mới phát sinh có điều kiện thi hành. Phối kết hợp với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, ngân hàng, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án liên quan tới các tổ chức tín dụng ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh các vụ án khó khăn, phức tạp, kéo dài.
10. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện tập trung giải quyết các án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, nhất là giải quyết tốt án tín dụng, ngân hàng; Nghiêm túc thực hiện tốt công tác thi hành chính trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao trong năm 2018.

                                                                                                    Huỳnh Trọng Nhân - Chuyên viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: