Sign In

Trao quyết định bổ nhiệm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành

17/08/2021

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-TCTHADS ngày 03/8/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành đối với đồng chí Hùynh Thanh Bình và Quyết định số 195/QĐ-CTHADS ngày 01/7/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai về việc bổ nhiệm  lại chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành đối với đồng chí Hoàng Thị Huyền Anh.
                                                          
          Ngày 16/8/2021 Tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành, đồng Chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng cho đồng chí Huỳnh Thanh Bình và đồng chí Hoàng Thị Huyền Anh. Tại buổi lễ trao quyết định đồng chí Cục trưởng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình thay mặt cho hai đồng chí mới nhận quyết định bổ nhiệm, hứa quyết tâm cùng với tập thể cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong nhiệm ký mới.
                                                         Nguyễn Ngọc Cưỡng – Chánh Văn phòng Cục.

Các tin đã đưa ngày: