Sign In

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2022

13/03/2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH  NĂM 2022
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
NĂM 2022
        Sáng ngày 08/3/2023, Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Tiến Dũng và Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Trịnh Ngọc Quỳnh cùng chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết công tác THADS của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Nai
        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị, trong năm 2023, Cục THADS tỉnh, các chi cục THADS cấp huyện cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hướng về giải quyết, xử lý trong công tác THADS; tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
          Năm 2022, toàn hệ thống THADS tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Cụ thể: tổng số lượng phải thi hành hơn 27,8 ngàn việc; trong đó, số có điều kiện thi hành và đã thi hành xong hơn 17,5 ngàn việc (đạt tỷ lệ 83,01% và vượt 1,51% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Tổng số tiền phải thi hành hơn 5,4 ngàn tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành và đã thi hành xong hơn 870 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 50,64 % và tăng 10,54 % so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao).
Nguyễn Ngọc Cưỡng – Chánh Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: