Sign In

Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

07/01/2020

Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020
Hội nghị cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31/12/2019 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Phạm Chí Hùng – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và đồng chí Nguyễn Trọng Tồn – Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
 
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Chí Hùng đã báo cáo kết quả hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao, nổi bật là kết quả thi hành án dân sự về việc đạt tỷ lệ 82,47% (vượt 9,47%), kết quả thi hành án dân sự về tiền đạt tỷ lệ 55,81% (vượt 22,81%)... Tuy nhiên, bên cạnh thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe triển khai kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2020; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019 và nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020; báo cáo thu, chi tài chính năm 2019 và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.
Phần thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị hiệu quả của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Đại diện Đoàn Chủ tịch ghi nhận và giải trình những ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội nghị.
Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phạm Chí Hùng đã thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, quan tâm kịp thời của ban lãnh đạo, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh sẽ thực hiện hoàn thành suất sắc những nhiệm vụ mà Hội nghị đề ra. Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh đã thành công tốt đẹp./

Tác giả ảnh: Trần Phương Thảo
Theo Chi cục THADS tp Cao Lãnh

Các tin đã đưa ngày: