Sign In

Thành phố Hồng Ngự: Họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án

19/08/2021

Thành phố Hồng Ngự: Họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án
Ngày 19/8/2021, theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, Tòa án nhân dân thành phố Hồng Ngự đã tổ chức phiên họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự.
Căn cứ Điều 61, 62 và 63 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tiến hành rà soát các hồ sơ thi hành án có khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà đơn vị đang tổ chức thi hành và chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự lập các thủ tục xét miễn thi hành án đối với các vụ việc đủ điều kiện theo quy định.  
Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự trình bày tóm tắt các hồ sơ đề nghị và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố đối với các hồ sơ đề nghị xét miễn nghĩa vụ thi hành án, Tòa án nhân dân thành phố Hồng Ngự đã chấp nhận, quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án 11 trường hợp, với số tiền là 34.481.000 đồng.
Kết quả xét miễn nghĩa thi hành án này đã góp phần làm giảm đáng kể số lượng vụ việc thi hành án còn tồn đọng không thể thi hành được trong thời gian qua tại địa phương.


Theo Hồ Thanh Bạch, Chi cục THADS TP Hồng Ngự

Các tin đã đưa ngày: