Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự cưỡng chế giao quyền sử dụng đất

20/09/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự cưỡng chế giao quyền sử dụng đất
Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức cưỡng chế giao quyền sử dụng đất theo Quyết định số 21/QĐ-CCTHADS ngày 17/8/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự.
          

        Người phải thi hành án: ông Phan Văn Hiền, sinh năm 1964 (đã chết); bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1972 và bà Phan Thị Ngọc Giao, sinh năm 2000 (thi hành theo Bản án số 74/2022/DS-PT, ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bản án số 28/2020/DS-ST ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Quyết định Thi hành án số 354/QĐ-CCTHADS, ngày 17/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).
          Buộc bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Phan Thị Ngọc Giao có trách nhiệm liên đới di dời cây trồng trên đất trả lại cho bà Lê Thanh Thủy và Lê Thị Bích Thủy quyền sử dụng đất diện tích 1.641m2  tại thửa số 711, tờ bản đồ số 03, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trong phạm vi các mốc M1, M2, M3, M4 trở về M1 (theo mãnh trích đo địa chính số 01 ngày 28/01/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hồng Ngự) do ông Lê Bình Chân đứng tên quyền sử dụng đất.     
        Sau khi có Quyết định Thi hành án theo đơn yêu cầu, Chấp hành viên được phân công thụ lý giải quyết vụ việc đã tiến hành làm việc với người phải thi hành án, thông báo thời gian tự nguyện theo quy định kể từ ngày nhận quyết định thi hành án. Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện việc thi hành theo thời gian tự nguyện được quy định, không hợp tác để giải quyết vụ việc, do đó Chấp hành viên đã tiến hành các thủ tục để tiến hành cưỡng chế đảm bảo thi hành án theo quy định, đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp.
        

           Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án Hội đồng tiến hành cưỡng chế: Giao quyền sử dụng đất diện tích 1.641m2  tại thửa số 711, tờ bản đồ số 03, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, do ông Lê Bình Chân đứng tên quyền sử dụng đất cho bà Lê Thanh Thủy và bà Lê Thị Bích Thủy.
       Quá trình tổ chức cưỡng chế được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật./.

                                                                            
 Nguyễn Thanh Bình

Các tin đã đưa ngày: