Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

30/03/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
Sáng ngày 28/3/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Nguyễn Quang Hạnh, Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự; đồng chí Trần Đình Tuyết Hậu, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Sa Đéc và toàn thể đoàn viên công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc.
Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục THADS nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ cơ quan và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố Sa Đéc, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Quang Hạnh, Bí Thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể công đoàn viên trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi cục, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
  
Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Trần Đình Tuyết Hậu, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Sa Đéc nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Chi cục THADS trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua BCHCĐ Chi cục nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên công chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên;

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Chi cục THADS nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thạnh, Phó Chi cục trưởng được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục THADS nhiệm kỳ 2023 - 2028, BCHCĐ cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Võ Lê Phong

Các tin đã đưa ngày: