Sign In

Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/04/2023

Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều ngày 24 tháng 4 năm 2023, Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Giang, Bí thư chi bộ - chủ trì Hội nghị và tất cả đảng viên trong Chi bộ cùng dự.
Sau khi tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cho tất cả công chức cùng thực hiện, thống nhất nội dung bảo đảm đạt kết quả, cụ thể hóa theo yêu cầu nội dung của các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan thi hành án dân sự.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đã thực sự giúp cho đội ngũ đảng viên, công chức nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cơ quan, sự quan tâm thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Chuyên đề đối thoại với nhân dân là việc làm thường xuyên của đơn vị, Thủ trưởng cơ quan là Bí thư Chi bộ có lịch tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần, tiếp thu và giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc của nhân dân. Phân công đảng viên có năng lực để giúp công tác tiếp dân, kết quả hàng năm đều giải quyết dứt điểm 100% đơn, thư khiếu nại, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài vượt cấp.

Thực hiện việc lồng ghép các nội dung phù hợp của Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị vào các cuộc họp lệ của Chi bộ, các đợt phong trào thi đua yêu nước, thi đua cao điểm. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Nhận thức đã được nâng lên thì hành động sẽ hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra, mỗi đảng viên, công chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Năm 2021, Chi bộ được Huyện ủy biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm; Chi cục Thi hành án dân sự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Năm 2022, Chi bộ được Huyện ủy biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm; Chi cục Thi hành án dân sự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự; đề nghị Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Bên cạnh việc cụ thể hóa ra trong từng nhiệm vụ cho từng đảng viên, Chi bộ chọn thực hiện mô hình tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ gia đình chính sách (liệt sĩ), tàn tật.

 Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 12 năm 2022, Chi bộ đã thực hiện hỗ trợ cho em Nguyễn Ngọc Đông Phương ngụ tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tổng số tiền là 23.280.000 đồng, giúp em giảm áp lực cuộc sống, yên tâm học hành. Sau khi em Phương đã tốt nghiệp đại học, từ tháng 01 năm 2023, Chi bộ tiếp tục hỗ trợ cho chị Nguyễn Cẩm Cúc bị tàn tật là con liệt sĩ, ngụ tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với số tiền mỗi quý là 1.000.000 đồng.

Qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đề nghị Huyện ủy xét tặng giấy khen vì có mô hình hay, cách làm hiệu quả./.
Võ Thị Bé Hai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: