Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp kiểm tra chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng năm 2023

31/03/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp kiểm tra chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng năm 2023
Nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát hiện sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác thi hành án dân sự của các Chi cục THADS huyện, thành phố. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 237/KH-CTHADS 17 tháng 03 năm 2023 về việc kiểm tra chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tân Hồng năm 2023.
Trên cơ sở đó, sáng ngày 29 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng, đồng chí Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng Cục THADS, Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục THADS huyện Tân Hồng. 
Tham dự buổi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra có đầy đủ thành phần đoàn kiểm tra của Cục, lãnh đạo và toàn thể công chức thuộc Chi cục THADS huyện Tân Hồng.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Được – Phó Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Tân Hồng thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra Cục THADS và yêu cầu công chức phụ trách có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra.
Kết thúc 02 ngày làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản về việc thông báo kết quả kiểm tra: trong đó chỉ ra những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng và yêu cầu đơn vị phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Lãnh đạo Chi cục THADS phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Chấp hành viên thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi hành đảm bảo đúng tiến độ, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Được – Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thay mặt tập thể lãnh đạo Chi cục và các Chấp hành viên, công chức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng và hứa sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao năm 2023./.
 
Phan Văn Tàn – Chi cục THADS huyện Tân Hồng

Các tin đã đưa ngày: