Sign In

Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự tổ chức họp đánh giá công chức, người lao động năm 2023

27/09/2023

Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự tổ chức họp đánh giá công chức, người lao động năm 2023
Sáng ngày 26/9/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tổ chức họp đánh giá công chức, người lao động năm 2023. Đến dự có ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS, ông Đỗ Thành Lơ, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS và cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự thông qua Công văn số 868/CTHADS-TCCB ngày 13/9/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, bổ sung lý lịch năm 2023; đồng thời báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2023 phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Trên cơ sở đó, từng công chức trong đơn vị thông qua Phiếu đánh giá công chức năm 2023 và được các công chức, người lao động cơ quan đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm về những ưu điểm, hạn chế, hướng tới mục tiêu chung trong tình hình mới của ngành đặt ra. Kết quả đánh giá, các cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và thống nhất cao với kết quả đạt được của tập thể trong năm 2023 về việc đạt 85,26/83%, về việc đạt 56,3/47%.

Kết quả cuộc họp, tập thể thống nhất 100% như sau:
- Đối với tập thể: hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối với cá nhân có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị như thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao; từng cá nhân thông qua phiếu đánh giá công chức đều nêu lên được các mặt ưu điểm cũng như hạn chế của bản thân và có giải pháp, hướng khắc phục rất cụ thể, các ý kiến đóng góp cho đồng nghiệp của mình rất thẳng thắn, chân tình, người được đóng góp tiếp thu với tinh thần cầu thị… Với những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, thì đề nghị tập thể đơn vị, các công chức cố gắng khắc phục, tìm giải pháp phù hợp để tháo gỡ. Đồng thời, chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ năm công tác 2023, theo đó cần bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Cục THADS, của địa phương để thực hiện.

Thay mặt cho đơn vị, Chi cục trưởng Nguyễn Văn Hiếu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng đối với đơn vị, hứa sẽ khắc phục, vượt qua các khó khăn và trong năm mới phát huy tốt hơn nữa những mặt mạnh để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đánh giá công chức và người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp và đề nghị về trên xem xét khen thưởng đối với tập thể danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, cá nhân 02 công chức đề nghị tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp./.
Quang Linh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: